07 In the Bank – 2 Details

Topic Progress:

 

Peter:

()(hǎo)

()

(xiǎng)

(huàn)

(liǎng)(qiān)(yuán)

(rén)(mín)()

Hello

I

Want to

change

2000

RMB

Hi, I want to change RMB2, 000.

 

(yín)(háng)(zhí)(yuán)Bank clerk: (hǎo)(de)
Ok.

 

Peter: () (néng) (gěi)() ()(xiē) (líng)(qián) (ma)
you can give me some small change  
Would you give me some small change?

 

(yín)(háng)(zhí)(yuán)Bank clerk: (méi)(wèn)()
No problem.
No problem.

Leave a Reply

*

captcha *